zondag 20 december 2015

BOSCH, HET VREEMDE VERHAAL VAN JEROEN, ZIJN PET, ZIJN RUGZAK EN DE BAL... - Thé Tjong-Khing (Leopold) - OP ZOEK NAAR JEROEN, BOSCH IN ZIJN SCHILDERIJEN - Paul van Loon (Leopold)

In 2016 is het vijfhonderd jaar geleden dat de schilder Jheronimus Bosch stierf. Bij uitgeverij Leopold - vermaard in boeken voor kinderen over kunst - verschenen twee boeken die hiernaar vooruitwijzen. In beide boeken verdwaalt iemand in de vreemde wereld van de wezens van Bosch.

Meestertekenaar Thé Tjong-Khing laat in BOSCH het jongetje Jeroen van een klif vallen. Hij heeft een rugzakje om en een netje met een bal erin in zijn hand. Wat volgt, in dit tekstloze groot-formaat prentenboek, is een fascinerend verhaal (ja, verháál) waarin Jeroen zijn bal en zijn rugzak bij zich moet zien te houden, maar ook allerlei mensen en wezens moet helpen, en zelfs twee kinderen en een engelenmeisje moet bevrijden. Het is een boek dat samen met KUNST MET TAART - ook dit jaar verschenen - hoort bij het beste dat Thé ooit maakte en ook hoort bij het beste van alle kinderboeken die er dit jaar uitkwamen. Wat een plezier, wat een brille, wat een beheersing, wat een vertelling.

Paul van Loon liet zichzélf in de wereld van Bosch verdwalen. Hij beschrijft zijn nachtmerrie-achtige reis, die naar eigen zeggen voor hem griezeliger is dan de wereld van zijn Griezelbus-verhalen. Het leesboek wordt compleet gemaakt door vele reproducties van (uitsnedes van) Bosch' werk. Dat zorgt ervoor dat kinderen veel en veel beter naar het werk van deze schilder gaan kijken. Wérkelijke kunsteducatie dus, in de vorm van een toegankelijk verhaal.
Kunstboeken voor kinderen - zo moet het.