zaterdag 8 februari 2014

DE GOOCHELAAR, DE GEIT EN IK - Dirk Weber (Querido)

Dirk Weber schreef met DE GOOCHELAAR, DE GEIT EN IK een historische kinderroman - en dat klinkt meteen als een verhaal met een moeilijkheidshindernis, vanwege die historie, maar het knappe van Weber is dat hij precies de juiste details aanhaalt en ook precies de juiste uitwijdingen weglaat, waardoor het relaas over de bezorgde, dappere Camiel heel direct en makkelijk leest. En dat terwijl zijn omstandigheden toch echt niet die van iedereen zijn: hij woont bij zijn grootouders, moet voor zijn opa werk doen in de schoenmakerij, voor de dierenarts de dieren die hij behandelt rustig houden en ook een smokkelaar vraagt om zijn diensten. En dan is er Leon Roossen nog: de illusionist, Camiels vader. En Camiels kleine broertje Joris, die dagelijks een nieuw verhaal wil. Het is allemaal aanstekelijk verteld, en aannemelijk, en ontroerend. Nogal goed boek, dit DE GOOCHELAAR, DE GEIT EN IK!