zaterdag 8 september 2012

NACHTEGAAL - Benjamin Lacombe & Sébastien Perez (Abimo)

Een prentenboek als een Franse plattelandsfilm, als een droom, als een niet-bestaande herinnering. Een groep kinderen (wonen ze in een weeshuis?) en hun leider ontdekken versjes die door een onbekend iemand op het behang geschreven staan. En ze gaan over henzelf. NACHTEGAAL levert een bijzonder verhaal, maar nog bepalender voor de sfeer zijn de prachtige prenten van Benjamin Lacombe (een grootheid in Frankrijk). Met openklapbare halve bladzijden en grote vlakken vol struik, gordijn of bloemetjesbehang levert hij het decor voor dit bijna zwevende prentenboek. De kinderen, en vooral de nachtegaaltjes, maken het helemaal áf.

Dit boek werd vertaald door Lies Lavrijsen en 'literair bewerkt' door Piet De Loof.