vrijdag 26 april 2013

KARINA SCHILDERT - Frans Lasès en Pieter Van Eenoge (De Eenhoorn)

Karina maakt abstracte schilderijen. Ze refelcteren wel wat ze zelf voelt, maar de gasten op haar verkooptentoonstelling houden meer van haar taartjes en koek. Dit boek gaat over de inhoud van kunst, en leidt naar een voor kinderen logische conclusie. Het grote genot van dit boek zijn de beelden van Pieter Van Eenoge. De geschilderde beelden van Pieter Van Eenoge. Ze zijn in één woord oogstrelend. De geometrie, de verbinding tussen de verschillende vlakken, de enscenering, het kleurgebruik, de textuur, de belettering: ze maken dit boek tot een boek dat je her- en her wilt bekijken.