zaterdag 25 mei 2013

BROERGEHEIM - Emiel de Wild (Leopold)

Een stem vanuit het niets - dat lijkt Emiel de Wild. Maar wat voor een stem! Met BROERGEHEIM schreef hij een debuut dat binnenkomt. Joeri schrijft brieven aan zijn oudere broer Stefan. Hij mag hem niet meer zien, het gezin verhuist en Joeri's ouders verzwijgen ongeveer alles dat met Stefan te maken heeft. De lezer wordt, net als Joeri, radeloos van het niet-weten. Met behulp van een doortastend nieuw klasgenootje moet de waarheid rond Stefan dan toch aan het licht komen. Het knappe van dit boek zit hem niet alleen in de goed volgehouden vorm en in het juist gedoseerde vrijgeven van de plot-informatie, maar ook in het feit dat je door de rust en de aandacht die De Wild aan zijn verhaal heeft besteed, óók de kant van de andere personages (Joeri's ouders bijvoorbeeld) leert begrijpen. BROERGEHEIM maakt heel nieuwsgierig naar De Wilds volgende boeken. In elk geval hebben we er zomaar een héél bijzondere schrijver bij.